Archive for the 'Mitjans' Category

BTV aborda els canvis amb tres mesos de retard

Abril 8, 2008

Cristina Palomar (Avui)

El consell d’administració de la societat municipal Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), de la qual depèn Barcelona Televisió (BTV), es reunirà avui de forma extraordinària per abordar la reforma de la televisió municipal amb l’objectiu d’adaptar-la als requisits que marca la llei de l’audiovisual catalana.

De fet, aquesta reunió porta un retard de tres mesos d’acord amb el que el govern bipartit i els grups de l’oposició van pactar en la primera reunió del consell del setembre de l’any passat. La raó d’aquesta demora és la intenció de tots els grups de consensuar l’acord que comportarà no només canvis en el model de televisió, sinó també un nou director, que substituirà Ricard Domingo, en aquest càrrec des del juliol del 2004.

La trobada d’avui servirà per concretar com haurà de ser a partir d’ara BTV, per aprovar el nou reglament de funcionament d’aquest ens televisiu -dotat amb un pressupost anual de 14 milions d’euros que aquest any s’incrementarà substancialment- i per modificar els seus estatuts i adaptar-los a la nova realitat política sorgida de les eleccions municipals del 27 de maig del 2007.

Temes pendents són la renovació del consell d’administració, en el qual, per primera vegada des del 1994, l’oposició té la majoria, i la designació del substitut de Domingo.