Archive for 24/08/2007

Xerrada sobre el conlficte de Bon Pastor i la situacio actual

Agost 24, 2007

per Néts i Nétes de Bon Pastor
Email: netesbp (nospam) gmail.com
24 ago 2007 12:29:27
Modificat: 01:31:18
Éste sábado a las 18h en Plaça Comerç (Sant Andreu) se dará una charla sobre el conflicto de Bon Pastor a cargo de lxs afectadxs y los colectivos que les apoyan. La charla, organizada por la Trinxera/CAJEI se cenrará en la situación actual: las 5 famílias están en peligro de desalojo (desahucio).

COMUNICADO DE LOS VECINOS EN RESISTENCIA EN LA PRIMERA FASE DE CASAS BARATAS DE BON PASTOR
a los vecinos y vecinas de nuestro barrio, a toda la gente interesada de otras partes de la ciudad, y a los medios de comunicación. Barcelona, 3-8-2007 El pasado día martes 31 de julio 2007 nos llegó una carta de desalojo del Ayuntamiento de Barcelona y del Instituto Municipal de Urbanismo. En esta carta, que no está firmada ni ratificada por ningun juez, se nos pide dejar nuestras casas en 23 días. Hace siete meses que soportamos una presión intolerable de la administración y de la Asociación de Vecinos. Estamos esperando una sentencia judicial que decida sobre las condiciones con las cuales abandonaremos nuestras viviendas. El juez pidió medidas cautelares para proteger nuestras casas (auto 9-2-2007 del Juzgado de Contencioso Administrativo n.5); nosotros no podemos irnos hasta que no se resuelva este juicio. En la carta se nos considera “ocupantes sin título” de nuestras casas. No entendemos con qué criterio se afirma esto ya que nuestros contratos de arrendamiento siguen vigentes, y que hasta este mes (agosto 2007) el Patronato nos ha cobrado regularmente los alquileres, de los cuales guardamos los recibos. A pesar del hecho de que esta carta se nos presentó el día anterior al cierre de los juzgados (1 de agosto), y que en ella no se menciona la posibilidad de recurrir, hemos podido presentar un recurso, alegando los recibos de pago de alquiler y la vigencia de los contratos de arrendamiento. El Ayuntamiento pretende ignorar la existencia de un proceso judicial del cual tiene que esperar la conclusión. Se nos plantea la posibilidad de que tengamos que dejar nuestras casas a cambio de nada; pero sabemos que esto es ilegal, que seremos realojados en Bon Pastor como todos, con las indemnizaciones que nos tocan por ley. Sabiendo que del futuro de nuestro caso también depende el futuro de las restantes 600 viviendas del barrio de casas baratas, pedimos a vecinas y vecinos de apoyarnos en las próximas convocatorias, ya que si se nos considera ocupantes sin título a nosotros que seguimos pagando el alquiler, ocupantes sin títulos son todos y todas las vecinas del barrio; si se nos reconoce nuestro derecho legal a indemnización y realojo, estos derechos se reconoceran también para todos los otros habitantes del barrio.

Comunicat dels veïns/es en resistència en la primera fase de les Cases Barates del Bon Pastor
Als veïns i veïnes del nostre barri, a tota la gent interessada d’altres parts de la ciutat, i a tots els mitjans de comunicació. Barcelona, 3-8-2007 El passat dimarts 31 de juliol de 2007 ens va arribar una carta de desallotjament de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Urbanisme. En aquesta carta, que no està firmada ni ratificada per cap jutge, se’ns demana deixar les nostres cases en 23 dies. Fa set mesos que suportem una pressió intolerable de l’Administració i l’Associació de Veïns/es. Estem esperant una sentència judicial que decideixi sobre les condicions amb les que abandonarem els nostres habitatges. El jutge va demanar mesures cautelars per protegir les nostres cases (auto 9-2-2007 del Jutjat Contenciós Administratiu n.5); nosaltres no podem anar-nos-en fins que no es resolgui aquest judici. En la carta se’ns considera? ?”ocupants sense títol?”? de les nostres cases. No entenem amb quin criteri s’afirma això, ja que els nostres contractes d’arrendament segueixen vigents, i que fins aquest mes (agost 2007) el Patronat no ens ha cobrat regularment els lloguers, dels que en guardem els rebuts. A pesar del fet que aquesta carta se’ns va presentar el dia anterior al tancament dels jutjats (1 d’agost), i que en ella no es menciona la possibilitat de recórrer, hem pogut presentar un recurs, al•legant els rebuts dels pagament del lloguer i la vigència dels contractes d’arrendament. L’Ajuntament pretén ignorar l’existència d’un procés judicial del que n’ha d’esperar la conclusió. Se’ns planteja la possibilitat que haguem de deixar les nostres cases a canvi de res; però sabem que això és il•legal, que serem reallotjats al Bon Pastor com tots, amb les indemnitzacions que ens toquen per llei. Sabent que del futur del nostre cas també depèn el futur dels 600 habitatges restants del barri de les Cases Barates, demanem a veïns i veïnes el seu recolzament en les properes convocatòries, ja que si se’ns considera ocupants sense títol a nosaltres que seguim pagant el lloguer, ocupants sense títol són tots i totes les veïnes del barri; si se’ns reconeix el nostre dret legal a indemnització i reallotjament, aquests drets es reconeixeran també per a tots els altres habitants del barri.

Com arrivar-hi:

Ver mapa más grande
Desde Plaça Orfila, agafar Carrer de l’Ajuntament i seguir recte fins Plaça del Comerç. : L1 Sant Andreu (sortida Plaça Orfila) Bus: 11, 73

IndymediaBarcelona
24-08-07

Anuncis

Recorrerà ciutats que posseeixen monuments ideats per l’arquitecte Antoni Gaudí. La plataforma catalana contra túnel del TGV per la Sagrada Família inicia a Lleó el seu recorregut

Agost 24, 2007

La Plataforma catalana AVE-Litoral en contra de la construcció d’un túnel del TGV que passi pel centre de Barcelona ha començat avui als voltants de l’edifici Botines de Lleó un recorregut en protesta simbòlica contra l’esmentada construcció

La Plataforma catalana AVE-Litoral en contra de la construcció d’un túnel del TGV que passi pel centre de Barcelona ha començat avui als voltants de l’edifici Botines de Lleó un recorregut en protesta simbòlica contra l’esmentada construcció que els portarà a recórrer diferents ciutats que posseeixen monuments de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Els membres de la plataforma afirmen que la futura infraestructura afectarà molt negativament la Sagrada Família i la Pedrera, dos edificis més representatius de l’obra de l’arquitecte català.

Pedro Vallejo, vicepresident de la Plataforma AVE-Litoral que defensa 18.000 veïns, ha assegurat que “fa més de dos anys que lluitem perquè se’ns escolti ja que considerem que la construcció d’un túnel que únicament té un servei d’unir dues estacions passi tan a prop per la Sagrada Família pot suposar un gran risc per a aquest gran monument”.

Propostes alternatives
Amb aquesta iniciativa aquesta plataforma pretén que “tant des de del Govern central com des de l’ajuntament de Barcelona siguin conscients del greu problema que suposa la construcció d’aquest túnel ja que s’han presentat diferents opcions que poden ser igualment vàlides per al traçat com pot ser el litoral, el Vallès o el carrer Aragó”, assegura Vallejo.

Des d’aquesta plataforma es demana al Govern central i a l’ajuntament de Barcelona que “mostrin una mica de seny i que pensin en traçats alternatius que avui existeixen i que ja des de fa més de dos anys i mig estem demanant”, puntualitza el vicepresident de la plataforma.

Per a això, han reclamat als lleonesos “el seu suport mitjançant firmes perquè ens ajudin a evitar que es produeixi algun desperfecte en la Sagrada Família i ens escoltin les nostres reivindicacions”, ha dit Vallejo.

Avui
24-08-07