2.032 habitatges amb aluminosi porten 17 anys esperant

gener 30, 2007

El passat 11 de novembre es van complir 17 anys de la tragèdia del Turó i la Barcelona aluminòtica suposa que 2.032 famílies continuen vivint en cases que necessi¬ten ser reparades (1.152) o seran enderrocades per no reunir un mínim de condicions (880). Com dèiem en el primer número de Carrer (a l’octubre de 1991), les solu¬cions són lentes. I ens quedàvem curts.

ANDRÉS NAYA
Les més de 1.000 persones que es van concentrar al carrer Cadí al vespre d’aquell novembre de 1990 no eren conscients que es troba¬ven davant la punta d’un iceberg. La mort d’una veïna en esfondrar-se l’edifici on vivia va tenir un crit unànime de resposta: “Exigim co¬nèixer les causes”. I no va trigar molt en aparèixer una paraula des¬coneguda, “aluminosi”, que tothom pronuncia avui i sap que es refereix a un ciment que pot emmalaltir a causa de la humitat. Un ciment que es va prohibir a França al 1941 i que aquí va fabricar Cementos Mo¬lins als anys 60 i es va utilitzar sen¬se problemes a nombroses obres.

Ningú no era conscient que aquella mobilització era el punt de partida d’una llarga lluita que afec¬taria 13.278 famílies a Barcelona i la solució de la qual s’allargaria pel túnel del temps i comportaria exi¬gències de realització de proves als edificis, diagnosis i projectes, portar a terme les obres necessà¬ries i petició d’ajudes. A la nostra ciutat va arribar a afectar de ma¬nera desigual 34 barris.

Va aparèixer la Barcelona alu¬minòtica i els barris es van unir i mobilitzar. Van obligar les adminis¬tracions a posar els mitjans perquè se solucionés un problema que afectava una cosa tan fonamental com l’habitatge. Els afectats eren aquells veïns i veïnes que van ar¬ribar a Barcelona als anys 60 bus¬cant feina i fugint de la fam.

Hi ha afectats que van trepitjar Barcelona per primer cop amb 30 anys i ara els arriba l’última lletra del pis, en molts casos desorbitada, quan estan jubilant-se. Les associ¬acions de veïns van plantejar que s’havia d’imprimir un fort ritme a les obres, dedicant inversions sufici¬ents. No ha estat així. L’any 1999 es va inaugurar el Liceu després de ser destruït per un incendi i 6.000 habitatges continuaven esperant. La Favb i els barris afectats van demanar que l’any 2004 no quedés cap habitatge amb aluminosi. Es va fer el Fòrum, el malbaratament es va consumar, i avui diuen que la data en què l’aluminosi deixarà de ser un malson serà l’any 2012. 17 anys esperant! Com indicava M. Eugenia Ibáñez al El Periódico de Catalunya (09/11/2000): “No és una qüestió de pressupostos, és una qüestió de prioritats”.

Us oferim un informe elaborat amb les dades facilitades per les respectives associacions que en¬cara lluiten contra l’aluminosi.

L’aluminosi barri a barri
El Polvorí
En el moment d’escriure aquest balanç estan a punt d’enderrocar-se els últims habitatges amb aluminosi, que pertanyen al Patronat Municipal de l’Habitatge. Només queden 19 famílies pendents de la reforma que no han arribat a un acord amb l’administració (en no complir els requisits, han de pagar 120.000 euros pels nous pisos enlloc dels 40.000 que han pagat la resta d’afectats. Aquests 19 habitatges seran substituïts per d’altres que s’estan construint actualment). Clara Blanchar, al diari El País (05/10/2007) va escriure un reportatge on s’informava que un veí molt conegut a la barriada, el senyor Briones, va morir el dia anterior de rebre les claus. Lamentablement, no serà l’únic en aquests 17 anys.
Guineueta
Són habitatges d’Adigsa. Curiosament, en aquesta barriada de Nou Barris, ara queden pendents 90 habitatges quan l’any 2005, i tal i com publicàvem a “Carrer”, en queda¬ven 36. Al 2005 es van acabar les obres als habitatges pendents però hi va haver tres blocs, reformats a la primera fase que van patir desperfectes a les façanes. Queden encara dos blocs per rehabilitar.
La Pau
Esperen que l’any 2008 finalitzin les obres de rehabilitació que s’estan realitzant des del Patronat Municipal de l’Habitatge. Que¬den 126 habitatges de l’últim bloc per refor¬mar.
Maresme
Aquesta barriada construïda en terreny molt humit i amb materials de poca quali¬tat és de propietat privada. En ella hi viuen aquells que no van tenir la sort d’aconse¬guir un habitatge públic en els durs anys 60 i van haver de comprar-los. Ara les obres de millora, malgrat les ajudes, els suposa haver de pagar una mitjana de 6.000 eu¬ros (un milió de les antigues pessetes). Junt amb el tracte discriminatori, la lentitud de les obres suposa que estan pendents d’obres de reparació 536 habitatges (el 40% dels afectats). L’associació de veïns ens demana que deixem constància del maltractament que els dóna la coneguda campanya “Barcelona posa’t guapa”. En aquest cas la lentitud no és només respon¬sabilitat de les administracions sinó també es deu al fet que els propietaris acumulen molts deutes. Ningú no gosa donar una data de finalització.
Trinitat Nova
Els seus 900 habitatges estaven afectats i només n’estan acabats 249. Estan en obres 212 habitatges que s’acabaran al 2010. Però allò que és preocupant és que una tercera fase que comprèn 349 habitatges encara no té projecte. Resten pendents doncs un total de 651 habitatges. La remodelació s’està portant a terme mitjançant un pla comuni¬tari on intervenen Ajuntament i Generalitat i en el qual s’estan incorporant elements re¬lacionats amb la sostenibilitat: però mai no pot ser una excusa per portar un retard tan gran. Al 1999 les administracions van anun¬ciar que estaria finalitzat l’any 2006.
Turó de la Peira
En aquest barri va començar la lluita i amb ell acabem el nostre informe. Queden pen¬dents dos blocs d’habitatges. El conegut com a Bloc P conté uns 100 habitatges i s’està pendent de lliurar-los a principis de l’any 2010. D’altra banda i, si no s’incom¬pleixen els terminis, els 110 habitatges restants s’aixecaran amb la denominació de Bloc Q i començaran a reformar-se a principis de l’any 2009 per finalitzar al 2012. Als 210 habitatges pendents de re¬modelació s’ha de sumar un 25% d’habi¬tatges que requerien obres de remodela¬ció (400): així arribem a la xifra total de 610. Les obres estan previstes per a un termini de 5 anys. L’especulador Sanahuja és el propietari del 50% dels habitatges de lloguer i en la seva gran part estan habi¬tats per immigrants.

Carrer núm. 104
novembre-desembre de 2007

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: