Archive for 13/01/2007

Vivenda i drets

gener 13, 2007

Lluís Soler Alsina
Premià de Mar

Em sembla indignant i improcedent que l’alcalde de Barcelona afirmi que no autoritzarà l’acampada que té previst organitzar l’associació francesa Els Fills de Don Quixot. Indignant perquè reivindicar de forma pacífica el dret a una vivenda digna és just i legítim, i improcedent perquè, contràriament al que afirma Jordi Hereu, la nostra situació no és millor que la francesa. Senyor alcalde: el dret a la vivenda està reconegut al nou Estatut, a la Constitució i a la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU. ¿Potser els interessos immobiliaris i hotelers pesen més que la lluita per aconseguir que la vivenda sigui un bé públic i un dret exigible?

Anuncis